Hướng dẫn mở nút 'Theo dõi' trên Facebook

Hướng dẫn mở nút 'Theo dõi' trên Facebook

Một tài khoản Facebook cá nhân chỉ được kết bạn tối đa 5.000 người, nhưng số lượng người được đăng ký theo dõi thì không giới hạn. Vì thế, mở nút “Theo dõi” Facebook là một lựa chọn hữu ích.