faisal ahmed

Học giả Ấn Độ đánh giá về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
3 tháng trước Chính trị
Theo chuyên gia Ấn Độ, bài viết đã chỉ ra một cách đúng đắn rằng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bao gồm nhiều hình thức sở hữu và nhiều thành phần kinh tế.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO