Epic tố Apple là 'kẻ độc tài dối trá'

Epic tố Apple là 'kẻ độc tài dối trá'

Trong động thái mới nhất về cuộc chiến pháp lý với Apple, Epic đã kêu gọi thẩm phán Gonzalez Rogers đưa ra quyết định rằng những điều khoản và nội quy mà "Táo Khuyết" bắt buộc các nhà phát triển ứng dụng tuân theo là bất hợp pháp.