Cách lấy lại Gmail đã gửi

Cách lấy lại Gmail đã gửi

Tất cả chúng ta đều có ít nhất một khoảnh khắc hối hận vì đã gửi email. Nếu đã từng gặp điều đó và đang sử dụng Gmail, bạn có một cửa sổ sổ nhỏ để khắc phục lỗi của mình, nhưng chỉ có vài giây để làm điều đó.
Microsoft chặn tính năng 'reply-all' để tránh bão email

Microsoft chặn tính năng 'reply-all' để tránh bão email

Microsoft đang triển khai tính năng mới, chặn “reply-all” trong Office 365 và Exchange Online. Tính năng này được thiết kế nhằm ngăn chặn các cơn bão email đổ bộ không cần thiết vào hộp thư đến của người dùng.