Thứ Hai, 17/05/2021, 05:04 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Làng hoa vào vụ Tết

    Những ngày này, người dân tại các làng hoa truyền thống tỉnh Quảng Ninh đang hối hả vào vụ, chuẩn bị đưa hoa, cây cảnh ra thị trường.