Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng, nhưng bất luận thế nào, việc người lớn kéo theo con trẻ phải chết cùng là việc làm quá nhẫn tâm và vi p ...