Đức có thể điều chiến hạm tới Biển Đông

Đức có thể điều chiến hạm tới Biển Đông

Chính phủ Đức đang cân nhắc đưa tàu chiến tới các nước châu Á và cũng có thể đưa khí tài này đi qua Biển Đông, trong một động thái dường như để mắt tới các hành động của Trung Quốc trong khu vực.