Vợ chỉ thích những gì… chồng ghét

Vợ chỉ thích những gì… chồng ghét

Bất hạnh thay, cái “đồng sàng dị mộng” khiến người ta phải thường trực sống chung với cảm giác cô đơn giữa những người thân, ngay dưới mái gia đình.