Đóng bảo hiểm xã hội trên 30 năm sau khi nghỉ hưu được nhận chế độ gì?

Minh Hương| 16/06/2022 18:35

Ông Nguyễn Hải hỏi: Tôi sẽ nghỉ hưu vào ngày 12.11.2022, có 36 năm 8 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Vậy, trước khi nghỉ hưu tôi có được hưởng chế độ gì khác ngoài lương hưu không? Cách tính lương hưu của tôi như thế nào?

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trợ cấp một lần khi nghỉ hưu như sau:

1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức lương hưu hằng tháng như sau:

2. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, ông đã có 36 năm 8 tháng đóng bảo hiểm xã hội nên khi nghỉ hưu ngoài lương hưu, ông còn được hưởng trợ cấp một lần. Mức lương hưu được tính theo các quy định nêu trên.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đóng bảo hiểm xã hội trên 30 năm sau khi nghỉ hưu được nhận chế độ gì?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO