doc them cac bai lien quan afghanistan

Phục dựng các di sản kiến trúc cung điện tại Hoàng thành Thăng Long
Dấu tích không gian Chính điện Kính Thiên còn lại rất ít và đã được tu sửa qua nhiều thời kỳ, nghiên cứu cho thấy không gian Chính điện Kính Thiên có thể lớn hơn không gian Chính điện Thái Hòa (Huế).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO