Thứ Năm, 22/04/2021, 21:14 (GMT+7) | Điểm tin:

Ông Nguyễn Anh Đức tạm thời điều hành HĐQT Saigon Co.op

Thứ Sáu, 18/09/2020, 13:06 (GMT+7)
HĐQT Saigon Co.op thống nhất đề cử ông Nguyễn Anh Đức tạm thời điều hành Saigon Co.op thay ông Diệp Dũng đã được điều động nhận công tác khác.

Quyết định trên được đưa ra sau khi 6/6 thành viên của HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) tiến hành phiên họp mở rộng.

Ông Đức được quyền triệu tập họp HĐQT hàng tuần và đột xuất; thay mặt HĐQT ký các văn bản nghị quyết; thông tin các nội dung HĐQT đã thống nhất tới tổ chức, cá nhân liên quan; công tác nhân sự; quyết định người đại diện vốn tại các công ty...Những nội dung vượt quyền thì báo cáo Thành ủy và UBND TP.

Ông Đức (43 tuổi),  là Tổng giám đốc đơn vị này từ tháng 4/2020. Tại đại hội thành viên thường niên Saigon Co.op ngày 24/7, ông Đức bị bãi nhiệm thành viên HĐQT; bị cách chức Tổng giám đốc. Tuy nhiên, UBND thành phố sau đó chỉ đạo không công nhận kết quả này.

 

Ngân hàng đẩy mạnh cạnh tranh dịch vụ khách hàng sau cuộc đua lãi suất

Không còn cạnh tranh nhau ở lãi suất, nhiều ngân hàng đang dần chuyển hướng đến dịch vụ khách hàng để mang tối đa quyền lợi người dùng. Từ tài khoản số đẹp, đến cả giới thiệu người dùng được tiền, thậm chí cả phối hợp cung cấp gói tài chính tùy theo hệ gen mỗi người và và đang được cung cấp nhằm mang sự đa dạng cho mọi khách hàng khi có nhu cầu.