Điện Biên quản lý đất đai: Đồng bộ nhiều giải pháp

Bài và ảnh: Trần Hương | 17/03/2022, 10:20

Trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định rõ vai trò của nguồn lực đất đai là một trong những yếu tố then chốt quyết định, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, để đất đai trở thành một trong những nguồn lực của tỉnh, đòi hỏi Điện Biên phải thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý đất đai. Vì thế, Điện Biên đã chú trọng tạo đà tăng trưởng kinh tế từ nguồn lực đất đai, đặc biệt trong việc thu hút các dự án đầu tư.

Một trong những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Điện Biên trong nhiệm kỳ này là tập trung huy động nguồn lực từ đất đai. Đặc biệt, nêu cao vai trò quản lý đất đai đối với các cấp chính quyền quản lý Nhà nước về đất đai.

Theo đó, năm 2021, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương từ cấp xã, phường cho đến cấp huyện, thị tăng cường thực hiện công tác quản lý đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn. Đặc biệt, trong việc tổ chức tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và tham gia xây dựng dự án sửa đổi Luật Đất đai; Báo cáo, đánh giá tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.

Từ đó, công tác quy hoạch sử dụng đất được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bố trí quỹ đất phục vụ kịp thời các chương trình, dự án góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Điện Biên.

anh-1.1.jpg

Khu “đất vàng” cạnh Quảng trường 7/5 sẽ xây dựng Trung tâm thương mại và nhà ở thương mại.

Song song với đó là việc tích hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, lĩnh vực, các phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai trong Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Điện Biên (2021 - 2025); tổ chức thẩm định, phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện.

Kết quả: Điện Biên đã triển khai xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai đối với 2 đơn vị cấp huyện là thành phố Điện Biên Phủ (8/12 xã, phường) và huyện Tủa Chùa (12/12 xã, thị trấn), đưa vào quản lý, vận hành khai thác, sử dụng. Công tác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất cơ bản phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường theo nguyên tắc định giá đất quy định tại Điều 112, Luật Đất đai năm 2013, góp phần tăng thu cho ngân sách Nhà nước, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người có đất bị thu hồi khi triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ông Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên cho biết: Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, do địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý chặt chẽ biến động diện tích đất qua các thời kỳ nên việc kiểm đếm, đo đạc, lập phương án bồi thường một số dự án lớn như: Nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Điện Biên và Dự án Kỹ thuật hạ tầng khung tỉnh Điện Biên (gọi tắt là Dự án đường 60m) đã được đông đảo người dân ủng hộ và chấp hành nghiêm; tổng diện tích đất đã thu hồi, bồi thường là 451,32ha, gồm 3.380 hộ gia đình và 54 tổ chức.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai đến các hộ dân thì việc quản lý, thanh tra, giám sát về công tác này cũng được tỉnh Điện Biên chú trọng quan tâm. Năm 2021, tỉnh Điện Biên đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh; ban hành 2 kết luận thanh tra. Qua đó, truy thu gần 1,5 tỷ đồng tiền sử dụng đất để nộp ngân sách Nhà nước theo quy định. Thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên đảm bảo sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định.

Từ những kết quả của công tác kiểm tra, thanh tra, Điện Biên đã kịp thời điều chỉnh, siết chặt công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn toàn tỉnh, tránh tình trạng buông lỏng quản lý làm thất thu nguồn lực.

Chính vì vậy, năm 2021, Điện Biên đã tiến hành giao đất không thu tiền sử dụng đất vào các mục đích cho 30 trường hợp với diện tích 1.957,63ha; cho thuê đất vào các mục đích không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cho 30 trường hợp với diện tích 613,07ha; Cho phép chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp cho 2 trường hợp với diện tích 0,85ha; Cho phép chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất cho 2 trường hợp với diện tích 0,14ha); UBND các huyện, thị xã, thành phố giao đất không thu tiền sử dụng đất cho 265 trường hợp với diện tích 8.046,11ha; giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 1.066 trường hợp với diện tích 11,56ha.

Ông Toàn cho biết thêm: Điện Biên luôn xác định đất đai là nguồn lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, công tác quản lý đất đai hiện nay đang được Điện Biên đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, từ cấp xã phường cho đến cấp huyện, thị và cấp tỉnh. Đây được coi là một trong những yếu tố rất quan trọng để tạo nguồn lực từ đất đai và phát triển địa phương.

Bài liên quan
  Nổi bật Việt báo
  Đừng bỏ lỡ
  Mới nhất
  POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
  Điện Biên quản lý đất đai: Đồng bộ nhiều giải pháp
  vietnam.vn