Điện Biên điều chỉnh hệ số giá đất năm 2022

Trần Hương| 13/01/2022 13:33

Vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND, ngày 21/12/2021 quy định hệ số điều chỉnh giá đất (k) năm 2022, trên địa bàn tỉnh Điện Biên được xây dựng và ban hành để xác định tiền sử dụng đất, quy định về thu tiền sử dụng đất và xác định giá đất, quy định về giá đất đã được sửa đổi bổ sung được quy định tại Luật Đất đai.

Cụ thể, tiền sử dụng đất áp dụng cho các trường hợp quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 3 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, quy định về thu tiền sử dụng đất và để xác định giá đất đối với trường hợp quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP, quy định về giá đất đã được sửa đổi bổ xung bởi khoản 4, Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chỉnh phủ.

Theo đó, Hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất đối với diện tích thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất hiện hành do UBND tỉnh quy định) dưới 10 tỷ đồng gồm;

Tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Hộ gia đình cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức.

Theo dự kiến của UBND tỉnh Điện Biên năm 2022, nhiều vị trí “đất vàng” sẽ được đưa vào đấu giá và triển khai một số dự án trọng điểm của địa phương.

Cùng với đó, Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể: Các trường hợp quy định tại các điểm a,b,c và d khoản 4, Điều 114, khoản 2, Điều 172 và khoản 3, Điều 189 của Luật Đất đai mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị dưới 10 tỷ đồng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố (tính theo giá đất trong Bảng giá đất hiện hành do UBND tỉnh quy định). Đối với các trường hợp thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất, để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo. Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất ở tại các huyện, thị xã, thành phố hệ số điều chỉnh giá đất k=1,1 so với bảng giá đất được UBND tỉnh ban hành. Tại quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 và k=1,0 so với bảng giá đất điều chỉnh, bổ xung được UBND tỉnh ban hành . Tại quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 đối với đất nông nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố hệ số điều chỉnh giá đất k=1,0 so với bảng giá đất hiện hành do UBND tỉnh quy định.

Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 01/01/2022 và thay thế Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND, ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên, quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên điều chỉnh hệ số giá đất năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO