Dừng tổ chức lễ hội Khai ấn đền Trần 2021

Dừng tổ chức lễ hội Khai ấn đền Trần 2021

UBND tỉnh Nam Định đã có thông báo chính thức về việc đồng ý với đề nghị dừng tổ chức lễ hội Khai ấn đền Trần 2021, theo đề nghị của UBND thành phố Nam Định và Sở VH-TT-DL Nam Định.