Thứ Hai, 08/03/2021, 21:07 (GMT+7) | Điểm tin:
Học chuyên, tôi được gì?

Học chuyên, tôi được gì?

Học chuyên, tôi ý thức rất rõ năng lực của bản thân và con cái. Nếu con bình thường, không ép con học mọi cách để vào chuyên, bởi làm vậy là đang “giết” con mình.