Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023

Hoàng Hồng| 02/06/2023 21:35

Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm vừa công bố toàn bộ đề thi và đáp án chính thức các môn tuyển sinh của kỳ thi vào lớp 10 năm học 2023-2024.

Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm vừa công bố đề thi và đáp án các môn thi gồm môn toán điều kiện, môn văn điều kiện và các môn chuyên. Các thí sinh có thể tra cứu câu hỏi, đáp án tương ứng và tự đánh giá kết quả làm bài của mình.

Cụ thể đề thi và đáp án từng môn như sau:

Môn ngữ văn chung:

Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 1
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 2
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 3

Môn toán chung:

Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 4
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 5
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 6
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 7

Môn toán chuyên:

Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 8
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 9
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 10
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 11

Môn ngữ văn chuyên:

Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 12
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 13
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 14

Môn tiếng Anh: 

Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 15
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 16
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 17
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 18
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 19
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 20
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 21
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 22
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 23

Môn vật lý:

Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 24
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 25
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 26
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 27
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 28
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 29
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 30

Môn hóa học:

Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 31
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 32
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 33
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 34
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 35
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 36
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 37
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 38
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 39

Môn sinh học:

Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 40
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 41
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 42
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 43
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 44
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023 - 45

Ngày 1/6, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm tổ chức kỳ thi vào lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Theo thông báo chính thức của nhà trường, có 5769 thí sinh trên tổng số 6113 thí sinh đăng ký tham gia cuộc thi.

Các thí sinh trải qua ba bài thi gồm: toán chung (hệ số 1, thời gian thi 90 phút), ngữ văn chung (hệ số 1, thời gian thi 90 phút) và môn chuyên (hệ số 2, thời gian thi 120 phút).

Đề thi được thu lại sau khi các thí sinh hoàn thành bài thi.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đề thi và đáp án chính thức kỳ thi lớp 10 THPT Chuyên Đại học Sư phạm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO