Đề nghị giữ 3 mức tín nhiệm, mỗi nhiệm kỳ lấy phiếu một lần

Hoài Thu| 09/06/2023 11:19

Thảo luận tại Quốc hội, nhiều đại biểu đề nghị quy định 2 mức tín nhiệm và mỗi nhiệm kỳ lấy phiếu 2 lần, song sau khi đưa ra ý kiến giải trình, Ban Công tác xin giữ nguyên quy định như hiện tại.

Chiều 9/6, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường dự thảo Nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Nội dung này khi được thảo luận tại tổ đã nhận nhiều ý kiến khác nhau về thời gian lấy phiếu tín nhiệm, mức tín nhiệm, hệ quả với người tín nhiệm thấp…

Trong báo cáo tiếp thu, giải trình bước đầu các ý kiến thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết, Ban Công tác đại biểu đã làm rõ những nội dung này.

Khi thảo luận tại tổ, có ý kiến đề nghị quy định 2 mức độ tín nhiệm trong lấy phiếu tín nhiệm; bổ sung quy định về thời hạn công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

Đề nghị giữ 3 mức tín nhiệm, mỗi nhiệm kỳ lấy phiếu một lần - 1

Các đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (Ảnh: Phạm Thắng).

Ban Công tác đại biểu cho rằng mức độ tín nhiệm trong dự thảo Nghị quyết được thể hiện theo 3 mức: Tín nhiệm cao - tín nhiệm - tín nhiệm thấp, là để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với Quy định số 96 của Trung ương. Đối với các nội dung về thời hạn công khai kết quả lấy phiếu, Ban Công tác đại biểu sẽ nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý.

Về kiến nghị nên tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 2 lần trong một nhiệm kỳ, Ban Công tác đại biểu cho biết quy định trong dự thảo đang được xây dựng để phù hợp với quy định của Đảng, thể chế hóa Quy định số 96 của Trung ương, bảo đảm thực hiện thống nhất với việc lấy phiếu tín nhiệm trong toàn hệ thống chính trị nói chung.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 85 của Quốc hội khóa XIII cũng quy định thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm một lần vào năm thứ 3 - năm giữa nhiệm kỳ. Do đó, Ban Công tác đại biểu đề nghị Quốc hội cho phép giữ quy định tại dự thảo nghị quyết.

Về hệ quả với người tín nhiệm thấp, có ý kiến đề nghị không quy định việc cho phép từ chức khi người được lấy phiếu tín nhiệm có trên 50% đến dưới 2/3 tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp.

Ngoài ra, có đại biểu đề nghị người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số đại biểu trở lên đánh giá tín nhiệm thấp được xin từ chức; quy định việc bỏ phiếu tín nhiệm với người có 30 -35% đánh giá tín nhiệm thấp.

Ban Công tác đại biểu giải thích các quy định về tỷ lệ phiếu đánh giá tín nhiệm thấp và hệ quả kèm theo được xây dựng trên cơ sở Quy định số 96. Do đó, để bảo đảm tính tương đồng giữa hệ quả lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội, HĐND với lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng, đề nghị Quốc hội cho phép giữ quy định tại dự thảo nghị quyết.

Cũng tại thảo luận tổ, có đại biểu đề nghị làm rõ hệ quả của việc bỏ phiếu tín nhiệm, đặc biệt là trường hợp tỷ lệ phiếu không tín nhiệm dưới mức 50%; bổ sung quy định cho phép từ chức đối với người có quá nửa tổng số đại biểu đánh giá không tín nhiệm; quy định người được bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu đánh giá không tín nhiệm thì xem xét miễn nhiệm ngay tại kỳ họp đó mà không chờ đến kỳ họp sau.

Theo Ban Công tác đại biểu, các quy định trong dự thảo Nghị quyết về hệ quả đối với người được bỏ phiếu tín nhiệm đã được cân nhắc kỹ. Theo đó, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá "tín nhiệm thấp" có thể xin từ chức. Trường hợp không xin từ chức thì tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

"Như vậy, người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm đã có cơ hội xin từ chức sau khi lấy phiếu tín nhiệm, do vậy, không tiếp tục quy định việc xin từ chức sau khi bỏ phiếu tín nhiệm", Ban Công tác đại biểu giải thích.

Ngoài ra, cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo nghị quyết cũng xin giữ nguyên quy định không lấy phiếu tín nhiệm với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo và không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên, để đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đề nghị giữ 3 mức tín nhiệm, mỗi nhiệm kỳ lấy phiếu một lần
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO