Hãy giáo dục con ngay trên bàn ăn

Hãy giáo dục con ngay trên bàn ăn

Người xưa đã đưa ra những quy tắc khá hà khắc để giáo dục con cái trên bàn ăn, từ cách cầm đũa cho tới tư thế ngồi, từ cách xới cơm cho tới việc cầm bát...