Những bài học "xương máu" cha mẹ phải dạy con gái

Những bài học "xương máu" cha mẹ phải dạy con gái

Mỗi phụ huynh có cách dạy con riêng, nhưng nhất định không được quên nói với trẻ nhất là con gái phải biết yêu bản thân, cũng như tự tin và có chính kiến, sống không được phụ thuộc vào người khác.