Danh sách nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương sau khi kiện toàn

Hoài Thu| 09/03/2023 12:19

Sau khi Bộ Chính trị chuẩn y 2 Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan này có 8 lãnh đạo, gồm Chủ nhiệm và 7 phó chủ nhiệm, trong đó có một phó chủ nhiệm thường trực.

Tại Kỳ họp thứ 27 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra hôm 2/3, Chủ nhiệm Ủy ban Trần Cẩm Tú đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y giữ chức Phó chủ nhiệm đối với bà Trần Thị Hiền và ông Hoàng Trọng Hưng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Đây cũng là 2 trong số 19 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương được bầu tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa XIII (đầu năm 2021).

Trước đó một ngày, tại kỳ họp bất thường, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cũng đã bầu bổ sung 3 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, gồm: ông Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Địa bàn I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình; ông Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ.

Danh sách nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương sau khi kiện toàn - 1

Một kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII (Ảnh: UBKTTW).

Sau khi được kiện toàn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm có 21 thành viên. Trong đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng.

6 Phó chủ nhiệm khác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm các ông, bà: Trần Tiến Hưng (Ủy viên Trung ương Đảng); Hoàng Văn Trà; Nghiêm Phú Cường; Nguyễn Minh Quang; Trần Thị Hiền và Hoàng Trọng Hưng.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm có 13 ủy viên.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Đây cũng là cơ quan có nhiệm vụ kiểm tra, xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; kiểm tra, giám sát việc kê khai, công khai tài sản và thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thể đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc yêu cầu tổ chức và cá nhân có thẩm quyền thi hành kỷ luật, thay đổi hình thức kỷ luật Đảng, chính quyền, đoàn thể đối với đảng viên.

Hàng năm, cuối nhiệm kỳ hoặc khi có yêu cầu, đột xuất, cơ quan này sẽ báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, về hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp.

Danh sách thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII:

1. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm

2. Ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Thường trực

3. Ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm

4. Ông Hoàng Văn Trà, Phó chủ nhiệm

5. Ông Nghiêm Phú Cường, Phó chủ nhiệm

6. Ông Nguyễn Minh Quang, Phó chủ nhiệm

7. Bà Trần Thị Hiền, Phó chủ nhiệm

8. Ông Hoàng Trọng Hưng, Phó chủ nhiệm

9. Ông Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên

10. Ông Vũ Khắc Hùng, Ủy viên

11. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên

12. Ông Cao Văn Thống, Ủy viên

13. Ông Võ Thái Nguyên, Ủy viên

14. Ông Hồ Minh Chiến, Ủy viên

15. Ông Nguyễn Văn Hội, Ủy viên

16. Ông Tô Duy Nghĩa, Ủy viên

17. Ông Phạm Đức Tiến, Ủy viên

18. Ông Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên

19. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên

20. Ông Đinh Hữu Thành, Ủy viên

21. Ông Lê Văn Thành, Ủy viên

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Danh sách nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương sau khi kiện toàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO