Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

01/07/2022 08:56

Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo, công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên năm 2022.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên - Ảnh 1.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, các ngành, các địa phương trong công tác tuyên truyền nhằm tạo sự lan tỏa rộng rãi, mạnh mẽ, qua đó quảng bá được hình ảnh, khẳng định vị thế, vai trò của Đảng bộ Khối trong xã hội.

Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội các cấp trong Đảng bộ Khối được quan tâm, coi trọng. Số lượng các đảng bộ thành lập đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên tăng lên so với các năm trước, việc nắm tình hình dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội được chú trọng; việc nắm bắt và xử lý những vấn đề tư tưởng kịp thời hơn; trách nhiệm của đội ngũ cộng tác viên được tăng cường.

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và tuyên truyền các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, thực hiện chuyên đề năm 2022 được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối; phương pháp tổ chức học tập ngày càng phong phú, hấp dẫn. Các đảng bộ đã kết hợp linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến mang lại hiệu quả tốt hơn trong công tác học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng đa dạng, tích cực và nhanh nhạy trong xử lý các tình huống.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất trong 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục tập trung tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Khối phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đảng ủy Khối đẩy mạnh công tác tuyên truyền toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Cách thức tuyên truyền miệng cũng đổi mới nội dung và phương pháp, kết hợp nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn và đặc điểm đặc thù của các đảng bộ.

Tiếp tục tổ chức thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với gắn với việc tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung thực hiện tốt 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác.

Tăng cường công tác nghiên cứu dư luận xã hội, dự báo đúng tình hình, sớm phát hiện những vấn đề nảy sinh, chủ động tham mưu và kịp thời xử lý các vấn đề nhạy cảm, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, quản lý tài chính, tài sản và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm giữa các đảng bộ để các cộng tác viên có điều kiện học hỏi lẫn nhau, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác.

Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên - Ảnh 2.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm: Cần tổ chức thực hiện tốt các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm, tình hình quốc tế còn nhiều biến động, khó lường và dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên dự báo nền kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn hơn nữa và sẽ có nhiều tác động đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Vì vậy, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng. Cán bộ, đảng viên cần gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động. Công tác phòng, chống tham nhũng cũng cần được đẩy mạnh để làm trong sạch bộ máy nhà nước, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nhằm tạo niềm tin trong nhân dân.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm đề nghị Đảng ủy Khối, các Đảng ủy trực thuộc tập trung triển khaithực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ nhất,cấp ủy các cấp cần tập trung đẩy mạnh và làm tốt hơn công tác tuyên truyền và quán triệt các nghị quyết của Đảng.

Các Đảng bộ cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng, nhất là những phương tiên hiện đại, ứng dụng tối đa internet, các mạng xã hội và các thiết bị thông minh để làm tốt hơn lĩnh vực này.

Thứ hai, tổ chức thực hiện sáng tạo, có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Thứ ba, tổ chức thực hiện tốt các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua đó góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân như tinh thần Hội thảo khoa học quốc gia do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp tổ chức vào ngày 12/5 vừa qua.

Trong đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ về bài phát biểu chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại Hội thảo nói trên với chủ đề: Rọi sáng tinh thần "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên - Ảnh 3.

Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

* Tại hội nghị, các đại biểu cũng được tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo, công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên năm 2022 với các chuyên đề như: Nắm vững và sử dụng một số kỹ năng để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền miệng; một số vấn đề về công tác tuyên giáo và nghiệp vụ công tác tuyên giáo của Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết của Đảng; công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và của Đảng bộ Khối…

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao tặng kinh phí xây dựng 15 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách và có công với cách mạng là các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với số tiền 750 triệu đồng.

Nguyễn Hoàng


    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO