Thứ Hai, 01/03/2021, 02:58 (GMT+7) | Điểm tin:
Hải quân Mỹ chính thức công bố 3 video về các đĩa bay

Hải quân Mỹ chính thức công bố 3 video về các đĩa bay

(UFO - vật thể bay không xác định) cho đến nay giới nghiên cứu vẫn chưa giải mã được những bí ẩn của chúng. Các video dưới đây được To the Stars Academy of Arts & Science đăng tải năm 2017, 2018 và nay Hải quân Mỹ chính thức công bố lại.