Đăng ký tài khoản trên VssiD có cần nộp chứng minh nhân dân không?

Minh Hương| 02/12/2021 09:48

Bạn đọc hỏi: Đăng ký tài khoản trên VssiD có phải đến cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) nộp trực tiếp chứng minh nhân dân (CMND) mới kích hoạt được không? Tôi đăng ký cả tháng rồi vẫn không thấy gửi mật khẩu đăng nhập.

Về việc này, Luật sư Nguyễn Phương - Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Mục 2.1 Công văn số 2659/BHXH-CNTT ngày 21.8.2020 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân quy định quy trình thực hiện đăng ký giao dịch điện tử đối với cá nhân như sau:

2.1. Đăng ký qua Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam

Bước 1: Cá nhân truy cập vào Cổng thông tin điện tử của BHXH tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử với cơ quan BHXH theo mẫu số 01 (ban hành kèm theo công văn số 5236/VBHN-BLĐTBXH). Xác nhận thông tin kê khai.

Bước 2: Chọn hình thức nộp hồ sơ: Tại nơi tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH.

(Chi tiết hướng dẫn Bước 1, Bước 2 và Bước 3 tại Phụ lục gửi kèm).

Bước 3: Thực hiện in, ký, ghi rõ họ tên và nộp tờ khai.

Khi nộp hồ sơ, cá nhân cung cấp cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tờ khai theo mẫu số 01, ký và ghi rõ họ tên (tự in ở bước 1 hoặc đề nghị cán bộ tiếp nhận hồ sơ in), xuất trình CMND/thẻ Căn cước công dân/hộ chiếu để xác minh thông tin.

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày xác nhận, nếu cá nhân không đến Cơ quan BHXH để nộp hồ sơ thì thông tin về tờ khai điện tử sẽ tự động hủy trên Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

Bước 4: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ kê khai theo quy định, cập nhật vào hệ thống và kiểm tra, đối chiếu các thông tin kê khai so với CMND/thẻ Căn cước công dân/hộ chiếu và thông tin có trong dữ liệu quản lý của BHXH Việt Nam:

- Trường hợp chấp nhận, Hệ thống thực hiện cấp và kích hoạt tài khoản sử dụng phương thức giao dịch điện tử với cơ quan BHXH (Cơ quan BHXH phô tô CMND/thẻ Căn cước công dân/hộ chiếu để lưu cùng bản kê khai).

Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam gửi thông báo chấp thuận kèm thông tin về tài khoản giao dịch BHXH điện tử vào địa chỉ thư điện tử (nếu có) và gửi tin nhắn tới số điện thoại đã được đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi nhận đủ hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử.

Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 6 tháng một lần để đảm bảo an toàn, bảo mật.

- Trường hợp không chấp nhận, Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam gửi thông báo về việc không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử vào địa chỉ thư điện tử (nếu có) và gửi tin nhắn tới số điện thoại đã đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ, cá nhân căn cứ thông báo không chấp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất

Mục 2 Công văn số 702/BHXH-CNTT ngày 23.3.2021 của BHXH Việt Nam về việc bổ sung hướng dẫn triển khai giao dịch điện tử đối với cá nhân quy định như sau:

- Không bắt buộc người dân in tờ khai khi đến cơ quan BHXH để hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch điện tử. Trường hợp người dân đến xác minh và phê duyệt mà không mang theo tờ khai, cán bộ tiếp nhận đề nghị người dân cung cấp thông tin số hồ sơ hoặc mã số BHXH trong tin nhắn do cơ quan BHXH Việt Nam gửi sau khi nộp hồ sơ đăng ký thành công.

Thực hiện việc đối chiếu, xác minh thông tin, in tờ khai và lấy chữ ký của cá nhân đăng ký, phê duyệt, kích hoạt tài khoản và hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng VssID - BHXH số.

Như vậy, sau khi thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch điện tử trên cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam hoặc ứng dụng VssID, bạn phải đến cơ quan bảo hiểm xã hội xuất trình CMND/thẻ Căn cước công dân/hộ chiếu để xác minh thông tin và hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch điện tử.

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày xác nhận, nếu bạn không đến Cơ quan BHXH để nộp hồ sơ thì thông tin về tờ khai điện tử sẽ tự động hủy trên Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đăng ký tài khoản trên VssiD có cần nộp chứng minh nhân dân không?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO