Thứ Tư, 12/05/2021, 16:35 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Dừng đăng kiểm xe ô tô biển ngoại giao chưa sang tên

    Chính phủ vừa ban hành quyết định mạnh tay hơn để chấm dứt tình trạng các xe ô tô mang biển 'ngoại giao' tại Việt Nam đã quá hạn, nhưng chưa thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, tái xuất, tiêu huỷ đúng thời gian, vẫn 'lách luật' lưu thông.