Thứ Hai, 08/03/2021, 05:02 (GMT+7) | Điểm tin:
Không cấp dưỡng, không cho gặp con?

Không cấp dưỡng, không cho gặp con?

Đã ly hôn, tòa án giao được nuôi con và nhận tiền cấp dưỡng nhưng chồng cũ không thực hiện. Vì vậy, không cho chồng cũ gặp con, đúng hay sai?