Thứ Ba, 09/03/2021, 04:49 (GMT+7) | Điểm tin:
Đàn ông nghèo là không thông minh?

Đàn ông nghèo là không thông minh?

Cái nhìn nặng sự đong đếm vật chất khiến bao người đàn ông chẳng may tiền khô cháy túi hoặc trắng tay đều phải khóc thầm vì mình “không thông minh”.