Cung cấp công cụ đo lường, theo dõi mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp Việt

08/11/2023 18:09

Đây là một trong những mục tiêu của “Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số” vừa được Bộ TT&TT phê duyệt.

“Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số” được Bộ TT&TT ra quyết định phê duyệt ngày 7/11.

Đề án hướng tới mục tiêu sử dụng bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (gọi tắt là Bộ chỉ số DBI) đã được thống nhất giữa Bộ TT&TT và Bộ KH&ĐT; cung cấp công cụ đo lường, xác định và theo dõi mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp, so sánh giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành.

Cùng với đó, giúp doanh nghiệp tiếp cận chuyển đổi số theo các tiêu chí định tính làm cơ sở để xây dựng kế hoạch và lộ trình chuyển đổi số phù hợp. Tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu về chuyển đổi số doanh nghiệp giúp các cơ quan chức năng có cơ sở đưa ra kế hoạch và giải pháp phù hợp để quản lý và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp nói chung, phát triển kinh tế số. Đồng thời, tìm ra những điển hình thực tiễn về chuyển đổi số trong doanh nghiệp để làm bài học kinh nghiệm hoặc nhân rộng trên cả nước.

chuyen doi so doanh nghiep lon 1 1.jpg
Việc triển khai Đề án mới được Bộ TT&TT phê duyệt cũng nhằm tìm ra những điển hình thực tiễn về chuyển đổi số trong doanh nghiệp để làm bài học kinh nghiệm hoặc nhân rộng trên cả nước. (Ảnh minh họa: Trọng Đạt)

Bộ chỉ số DBI gồm 2 bộ chỉ số thành phần là bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa; bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn.

Trong đó, bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm các tiêu chí chung, hỗ trợ nhóm doanh nghiệp này đánh giá toàn diện mức độ chuyển đổi số theo 7 trụ cột chính: Định hướng chiến lược; trải nghiệm khách hàng và bán hàng đa kênh; chuỗi cung ứng; hệ thống thông tin và quản trị dữ liệu; quản lý rủi ro và an toàn thông tin mạng; nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán, kế hoạch, pháp lý và nhân sự; con người và tổ chức.

Dựa vào phản hồi của người tham gia đánh giá, mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được cụ thể hóa theo các cấp độ, từ cơ bản đến đang phát triển, phát triển, nâng cao và dẫn đầu.

Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số doanh nghiệp lớn gồm các tiêu chí đánh giá nâng cao để các doanh nghiệp tự thực hiện hoặc thông qua tư vấn viên thuộc Mạng lưới tư vấn viên được công nhận giữa 2 Bộ TT&TT và KH&ĐT thực hiện đánh giá. Các tiêu chí được xây dựng ở mức độ nâng cao, bám sát vào các hoạt động của doanh nghiệp lớn, có tính hệ thống để đánh giá mức độ chuyển đổi số.

Cấu trúc bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn được chia thành 6 trụ cột khách hàng, chiến lược, công nghệ, vận hành, văn hóa và dữ liệu, với tổng số 25 nhóm tiêu chí, 140 tiêu chí thành phần.

Các doanh nghiệp quy mô vừa được khuyến khích sử dụng bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp lớn để đánh giá, từ đó có góc nhìn sâu hơn để thực hiện chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp lớn.

w ky ket bo tttt bo khdt 1 1 1494.jpg
Một trong 8 nội dung phối hợp giữa Bộ TT&TT và Bộ KH&ĐT là xây dựng, hoàn thiện và thống nhất sử dụng chung bộ chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Ảnh: Lê Anh Dũng

Cũng trong đề án mới phê duyệt, Bộ TT&TT còn xác định rõ 5 nhóm nội dung sẽ tập trung thời gian tới, đó là: Truyền thông, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số doanh nghiệp; xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; bồi dưỡng, tập huấn về bộ chỉ số DBI; tổ chức, quản lý, giám sát, đánh giá hoạt động của mạng lưới tư vấn doanh nghiệp chuyển đổi số; triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ kinh doanh chuyển đổi số.

Theo Đề án, Cổng thông tin mạng lưới tư vấn viên ngành TT&TT được xây dựng tại địa chỉ dbi.gov.vn (cổng DBI) để đăng ký, công nhận tư vấn viên; quản lý, giám sát, đánh giá hoạt động của các tổ chức, cá nhân thuộc Mạng lưới tư vấn viên ngành TT&TT; cung cấp thông tin về Mạng lưới tư vấn viên và công cụ hỗ trợ tư vấn viên, doanh nghiệp đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp. Cổng DBI sẽ kết nối và đồng bộ dữ liệu trực tuyến với Cổng thông tin và cơ sở dữ liệu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa chỉ digital.business.gov.vn, theo khuôn khổ các nội dung thỏa thuận giữa Bộ TT&TT và Bộ KH&ĐT.

Vụ Kinh tế số và Xã hội số (Bộ TT&TT) là cơ quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án trong các ngành, lĩnh vực và tại các địa phương; đồng thời là đầu mối phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp thuộc Bộ KH&ĐT để triển khai nội dung thỏa thuận phối hợp công tác giữa 2 Bộ về hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Vụ Kinh tế số và Xã hội số cũng được giao chủ trì xây dựng công cụ và hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; phối hợp với các đơn vị có hạ tầng và đội ngũ quản trị hệ thống, đảm bảo vận hành và duy trì hoạt động 24/7 cho cổng DBI, đồng thời đảm bảo hiệu quả và tối ưu trong khai thác sử dụng tài nguyên; định kỳ rà soát, sửa đổi, cập nhật, bổ sung các tiêu chí, chỉ số thành phần cho phù hợp với thực tiễn trên cơ sở tổng kết thực tế triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số tại các doanh nghiệp...

Bộ TT&TT đề nghị Bộ KH&ĐT giao Cục Phát triển doanh nghiệp phối hợp với Vụ Kinh tế số và Xã hội số để hướng dẫn các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại các địa phương.

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, trong khuôn khổ phiên họp chuyên đề “Giải pháp đột phá để phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực” của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số vào ngày 30/8, Bộ KH&ĐT và Bộ TT&TT đã ký kết biên bản thỏa thuận phối hợp công tác về hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và thúc đẩy phát triển kinh tế số, với 8 nội dung phối hợp chính.

Với chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số - SMEdx do Bộ TT&TT chủ trì triển khai từ cuối năm 2021, tính đến hết ngày 13/10, đã có hơn 1 triệu lượt doanh nghiệp tiếp cận chương trình; số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng của chương trình là 171.170.

Mỗi ngành, lĩnh vực hãy viết câu chuyện mẫu về phát triển kinh tế sốNhấn mạnh không gian phát triển kinh tế số Việt Nam nằm ở các ngành, lĩnh vực là chính, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn mỗi ngành, mỗi lĩnh vực sẽ viết nên câu chuyện mẫu, điển hình về phát triển kinh tế số của mình.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cung cấp công cụ đo lường, theo dõi mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp Việt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO