Phát hiện 2,1 triệu găng tay y tế đã qua sử dụng

Phát hiện 2,1 triệu găng tay y tế đã qua sử dụng

Ngày 14/8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương cùng Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện một doanh nghiệp có dấu hiệu thu gom, đưa ra thị trường hàng triệu găng tay y tế đã qua sử dụng.