Thứ Bảy, 15/05/2021, 09:40 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Hỗ trợ doanh nghiệp trong dịch Covid-19: Cần kịp thời, đúng chỗ

    Vừa qua, Trường đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ngân hàng Phát triển châu Á và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (Jica) tổ chức Hội thảo “Chính sách vượt qua tác động của Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế”.