Công tác NVNONN là một nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động của VUFO

Thu Hoài - Hạnh Trần | 27/12/2021, 23:49

Đó là khẳng định của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga vào chiều 27/12, tại Hà Nội, tại Hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trong tình hình mới.

Chủ tịch VUFO nói: "VUFO là lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân và luôn coi công tác NVNONN là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác của VUFO. VUFO và các tổ chức thành viên từ trung ương đến địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đồng bào ta ở nước ngoài, vận động bà con hướng về quê hương đất nước. Đặc biệt trong thời gian dịch bệnh COVID 19, VUFO vừa hỗ trợ bà con, vừa vận động bà con ủng hộ công tác phòng chống dịch trong nước".

Hội nghị có sự tham dự của: ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương; ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (UBNNVNVNONN); ông Ngô Trịnh Hà, Phó Chủ nhiệm UBNNVNVNONN; ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch VUFO; ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO; đại điện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Đối ngoại Trung ương; lãnh đạo các tổ chức thành viên VUFO ở trung ương cùng 52 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương tham dự trực tuyến.

Công tác NVNONN là một nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động của VUFO
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tuấn Việt.

Khai mạc hội nghị, ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký VUFO cho biết Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất nhận thức, quán triệt sâu sắc những chủ trương, đường lối của Đảng, từ đó triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hơn nữa công tác NVNONN.

6 điểm mới trong Kết luận 12

Tại Hội nghị, ông Ngô Trịnh Hà, Phó Chủ nhiệm UBNNVNVNONN phổ biến một số nội dung chính của Kết luận 12. Ông Hà cho biết, Bộ Chính trị đã thảo luận và khẳng định nội dung chỉ đạo của Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45 vẫn còn nguyên giá trị và còn phù hợp để triển khai chủ trương của Đại hội XIII của Đảng. Ông nhấn mạnh về 6 điểm mới đáng chú ý của Kết luận 12.

Công tác NVNONN là một nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động của VUFO
Ông Ngô Trịnh Hà, Phó Chủ nhiệm UBNNVNVNONN phổ biến một số nội dung chính của Kết luận 12 tại Hội nghị. Ảnh: Tuấn Việt.

Thứ nhất, về công tác đại đoàn kết: Kết luận nhấn mạnh hơn ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc đối với NVNONN. Nhấn mạnh việc vận động hướng tới đối tượng kiều bào trẻ, đồng thời tiếp tục coi trọng, quan tâm hỗ trợ và phát huy vai trò của các lực lượng nòng cốt, những người có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng. Đối với những kiều bào còn định kiến, trên cơ sở kế thừa những quan điểm nêu trong Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45, Kết luận 12 nhấn mạnh việc kiên trì vận động để giúp kiều bào củng cố niềm tin, nhận thức và hành động phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc.

Thứ hai, về việc hỗ trợ NVNONN có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống ở sở tại: Yêu cầu triển khai các biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ đồng bào ta, nhất là ở những địa bàn khó khăn. Điều này thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng NVNONN. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh...; xử lý triệt để, đẩy lùi tình trạng người Việt Nam vi phạm pháp luật sở tại.

Thứ ba, về việc phát huy nguồn lực của NVNONN: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và triển khai đồng bộ các chính sách liên quan đến NVNONN về nước làm việc, thường trú, đầu tư, sản xuất, kinh doanh... Giải quyết nhu cầu chính đáng của kiều bào ta liên quan đến quốc tịch phù hợp với quy định của Hiến pháp, pháp luật và tinh thần của Nghị quyết 36. Hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của trí thức, chuyên gia và doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ tư, về việc giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc: Hợp tác với nước sở tại, đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức tổ chức dạy và học tiếng Việt. Thúc đẩy đưa tiếng Việt vào chương trình giảng dạy ở các cơ sở giáo dục tại các địa bàn có đông người Việt Nam sinh sống. Nghiên cứu đầu tư, xây dựng trung tâm văn hóa của người Việt tại các địa bàn này. Nghiên cứu lựa chọn Ngày Tôn vinh tiếng Việt hằng năm.

Thứ năm, về công tác thông tin đối với NVNONN: Đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại. Về tư duy, cần coi kiều bào vừa là đối tượng, vừa là chủ thể của công tác này. Về nội dung, kịp thời thông tin về tình hình đất nước và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cộng đồng NVNONN; kịp thời phản bác những luận điệu sai trái, không đúng sự thật về tình hình đất nước. Về phương thức, phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông của cộng đồng.

Thứ sáu, về cơ chế phối hợp và tổ chức bộ máy làm công tác NVNONN: Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia công tác NVNONN. Kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác NVNONN. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác NVNONN, trong đó chú trọng các bộ phận làm việc trực tiếp ở nước sở tại theo hướng sâu sát, thực chất, hiệu quả, kịp thời đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cộng đồng NVNONN.

VUFO chủ động trong công tác NVNONN

Ông Nguyễn Văn Doanh, Phó Chủ tịch VUFO cũng đã trình bày kế hoạch triển khai Kết luận 12 của VUFO tại Hội nghị. Theo đó, ông Doanh nhấn mạnh mục đích quan trọng nhất là tiếp tục tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức lẫn hành động trong quán triệt nội dung Kết luận 12.

Công tác NVNONN là một nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động của VUFO
Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh trình bày kế hoạch triển khai Kết luận 12 của VUFO. Ảnh: Tuấn Việt.

Kế hoạch của VUFO cũng đề cập đến việc tập trung vào những đối tượng quan trọng: người có uy tín cao trong cộng đồng NVNONN; giới trẻ - lực lượng tiếp nối truyền thống tham gia, đóng góp, xây dựng quê hương đất nước; những người còn có định kiến do các thông tin không chính xác.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm UBNNVNVNONN Phạm Quang Hiệu, việc Bộ Chính trị ban hành Kết luận 12 có nhiều ý nghĩa quan trọng. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao việc VUFO tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận 12, cũng như các công tác NVNONN mà VUFO đã làm trong thời gian qua. VUFO đã tham gia tích cực, chủ động trong công tác NVNONN, thể hiện rõ vai trò quan trọng của đối ngoại nhân dân, là 1 trong 3 trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Công tác NVNONN là một nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động của VUFO
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm UBNNVNVNONN Phạm Quang Hiệu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tuấn Việt.

Thứ trưởng mong muốn VUFO sẽ cùng Bộ Ngoại giao và các cơ quan, ban, ngành cùng tháo gỡ các vướng mắc, đáp ứng các nguyện vọng của NVNONN, tạo bước chuyển trong công tác NVNONN trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương nhận định rằng, VUFO và các Hội hữu nghị ở trung ương, địa phương sẽ là cầu nối trong công tác với NVNONN, quan tâm, chú trọng, chọn lựa kết nạp hội viên vào các tổ chức hữu nghị ở trong nước là kiều bào. Bên cạnh đó, phát huy vai trò cầu nối tích cực của cộng đồng NVNONN trong quan hệ đối ngoại, giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước thông qua việc chúng ta tác động thành lập Hội hữu nghị các nước đối với Việt Nam.

Công tác NVNONN là một nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động của VUFO
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương nhận định rằng, VUFO và Hội hữu nghị ở trung ương, địa phương sẽ là cầu nối trong công tác với NVNONN.Ảnh: Tuấn Việt.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng nhấn mạnh: "Đối tượng cần quan tâm là cá nhân, lãnh đạo các tổ chức Hữu nghị của Việt Nam với các nước. Bởi rằng đây là các cá nhân tiêu biểu, có mối quan hệ rộng khắp và mối quan hệ sâu sắc với đồng bào ta ở nước ngoài và vẫn còn giữ mối liên hệ. Nếu chúng ta phát huy được vấn đề này thì chúng ta sẽ có thêm nhiều thành viên tích cực là NVNONN tham gia với chúng ta.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về công tác NVNONN. Các ý kiến đều khẳng định tính đúng đắn của Kết luận 12 và tin tưởng rằng Kết luận này sẽ tạo những bước chuyển căn bản trong công tác NVNONN, tạo điều kiện cho NVNONN gắn kết chặt chẽ hơn với quê hương, đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cho biết VUFO là lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân và luôn coi công tác NVNONN là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác của VUFO. VUFO và các tổ chức thành viên từ trung ương đến địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đồng bào ta ở nước ngoài, vận động bà con hướng về quê hương đất nước. Đặc biệt trong thời gian dịch bệnh COVID 19, VUFO vừa hỗ trợ bà con, vừa vận động bà con ủng hộ công tác phòng chống dịch trong nước.

Công tác NVNONN là một nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động của VUFO
Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kết luận tại Hội nghị. Ảnh: Tuấn Việt.

Bà Nguyễn Phương Nga chia sẻ, Hội nghị quán triệt Kết luận 12 là dịp VUFO nhìn lại những gì làm được và chưa làm được, đưa ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới trong công tác NVNONN.

VUFO sẽ tích cực động viên, tăng cường sự tham gia của NVNONN trong các hoạt động đối ngoại nhân dân; đổi mới tư duy và phương thức hoạt động theo phương châm "linh hoạt, đa dạng hóa", phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đoàn thể ở cả trung ương và địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Kết luận 12 đã nêu ra.

Quảng cáo
Bài liên quan
Nổi bật Việt báo
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công tác NVNONN là một nhiệm vụ quan trọng trong các hoạt động của VUFO
vietnam.vn