Thứ Hai, 08/03/2021, 22:53 (GMT+7) | Điểm tin:
Sáng nay, khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Sáng nay, khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Hội nghị sẽ xem xét các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội với những điểm then chốt nhất.