cong tac nguoi viet nam o nuoc ngoai

Nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài - sức mạnh giúp đất nước vươn xa
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài có sự chuyển biến trên nhiều mặt, tăng cường sự gắn bó giữa kiều bào với quê hương, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO