Thứ ba, 15/06/2021 15:14 | Điểm tin:

Facebook sẽ cảnh báo nếu bạn chưa đọc bài viết mà đã vội vàng chia sẻ

Thứ ba, 11/05/2021 11:45
Việt BáoNếu chỉ đọc sơ qua tít bài báo mà đã vội vàng chia sẻ, Facebook sẽ hiển thị cảnh báo yêu cầu bạn đọc qua bài viết nhằm tránh tình trạng chia sẻ thông tin sai lệch.

Các mạng xã hội cố gắng giải quyết thông tin sai lệch trên nền tảng của họ theo nhiều cách khác nhau. Vào cuối tháng 3, Twitter đã công bố một đợt cập nhật bao gồm lời nhắc yêu cầu bạn đọc một bài báo trước khi đăng lại. Mục đích là để khuyến khích người dùng tìm hiểu kỹ về nội dung thực tế của bài viết ngoài tiêu đề của nó.

Và bây giờ, Facebook đã theo chân Twitter khi giới thiệu một tính năng mới giúp bạn đảm bảo rằng đã hiểu rõ nội dung mà bạn đang cố gắng chia sẻ với người khác. Theo đó, một lời nhắc sẽ bật lên màn hình của bạn khi nhấn nút chia sẻ.

Lời nhắc chỉ xuất hiện khi Facebook phát hiện ra rằng bạn đang chia sẻ một bài báo mà bạn chưa đọc qua chúng. Facebook sẽ yêu cầu bạn mở liên kết và đọc qua trước khi chia sẻ nó lên newsfeed của bạn hoặc qua tin nhắn trực tiếp. Lời nhắc cảnh báo bạn về nguy cơ bỏ lỡ các thông tin quan trọng nếu bạn chọn chia sẻ nội dung mà không đọc.

Tuy nhiên, bạn vẫn có tùy chọn bỏ qua việc đọc một bài viết mà vẫn tiếp tục chia sẻ bài viết đó bằng cách nhấn nút Tiếp tục chia sẻ (Continue Sharing). Cần lưu ý rằng lời nhắc vẫn chưa hoạt động cho tất cả mọi người, vì nó vẫn đang được thử nghiệm với một số lượng người dùng hạn chế.