Thứ năm, 24/06/2021 20:18 | Điểm tin:

Video: Nguy cơ phá hoại thị trường tài chính của deepfake

Thứ bảy, 28/11/2020 12:13
Việt BáoDeepfake, công nghệ thường được sử dụng trong các video khiêu dâm, lại có khả năng phá hoại thị trường tài chính.