Thứ tư, 16/06/2021 02:42 | Điểm tin:

Video: Nguy cơ mất an toàn thông tin từ tính năng xem trước liên kết trong các ứng dụng phổ biến

Thứ năm, 12/11/2020 12:35
Việt BáoTính năng xem trước liên kết trên Facebook, Instagram, LinkedIn và Line mang lại sự tiện lợi, nhưng cũng có thể làm ảnh hưởng tới quyền riêng tư của mọi người dùng.