Thứ Sáu, 07/05/2021, 16:48 (GMT+7) | Điểm tin:

Video: Lỗ hổng trên máy chủ Domain Controller có thể ảnh hưởng đến nhiều ngân hàng Việt

Thứ Tư, 16/09/2020, 10:25 (GMT+7)
Việt Báo Theo đánh giá của NCSC, lỗ hổng có tên "Zerologon" có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, tổ chức ở Việt Nam, nhất là các ngân hàng, tổ chức tài chính, tập đoàn, doanh nghiệp lớn triển khai mô hình mạng có dùng máy chủ Domain Controller.