Bộ Icon & tùy biến giao diện

 1. Monotone - Dark Icon Pack $1.79 -> Miễn phí; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 2. Space Wallpaper 4K Pro $1.49 -> Miễn phí; Hết hạn sau 7 ngày nữa

Khuyến mãi, giảm giá

Ứng dụng

 1. Binders | License $13.99 -> $7.49; Hết hạn sau 1 ngày nữa
 2. aCalendar+ Calendar & Tasks $5.99 -> $2.99; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 3. Europe map $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 4. National Anthems PRO $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 5. MC LAN Proxy - Servers on PS4/Xbox $3.49 -> $1.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 6. Mobile Observatory 3 Pro - Astronomy $9.99 -> $4.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 7. PingTools Pro $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 8. Trim Healthy Mama Journey $7.99 -> $4.99; Hết hạn sau ? ngày nữa

Trò chơi

 1. Rusty Lake Paradise $3.49 -> $1.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 2. Rusty Lake: Roots $3.49 -> $1.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 3. The White Door $3.49 -> $1.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 4. Shootout on Cash Island $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 5. Trials of H̶a̸r̶mo̷n̷y ~ A Lost Phone Visual Novel $4.73 -> $1.30; Hết hạn sau 5 ngày nữa
 6. ALTER EGO COMPLEX $6.99 -> $3.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 7. Crossword Puzzles (No Ads) $3.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 8. Cultist Simulator $6.99 -> $2.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 9. Eureka Quiz Game Pro (No Ads) $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 10. M.A.C.E. Space Shooter $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 11. Sasaya $2.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 12. Spencer $4.49 -> $1.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 13. Forgotten Places: Regained Castle (Full) $4.99 -> $2.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 14. DARIUSBURST -SP- $9.99 -> $4.49; Hết hạn sau ? ngày nữa
 15. SPACE INVADERS $5.49 -> $2.49; Hết hạn sau ? ngày nữa
 16. Star Wars™ Pinball 7 $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau ? ngày nữa

Bộ Icon & tùy biến giao diện

 1. iOS 14 Black - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 10 giờ nữa
 2. Hera Dark Icon Pack - Circle Shaped Dark Icons $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 2 ngày nữa
 3. Hera Icon Pack - Circle Icons  $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 3 ngày nữa
 4. Pix Material Dark Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 5. Pix Material Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 6. Pix - Minimal Black/White Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 4 ngày nữa
 7. Crispy HD - Icon Pack $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 8. MacOs Big Sur - Dynamic Live Wallpaper $3.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 9. Pixly Professional Dark - Icon Pack $1.99 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 10. Pixly Professional - Icon Pack $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 11. Vibion - Icon Pack $1.49 -> $0.99; Hết hạn sau 6 ngày nữa
 12. One UI Circle Fluo - Icon Pack $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa
 13. Pixly Galaxy - Icon Pack $2.49 -> $0.99; Hết hạn sau 7 ngày nữa