Thứ Bảy, 06/03/2021, 18:43 (GMT+7) | Điểm tin:

Quy trình cấp căn cước công dân gắn chip

Thứ Bảy, 09/01/2021, 10:06 (GMT+7)
Căn cước công dân gắn chip tích hợp 20 trường dữ liệu dân cư. Thủ tục cấp thẻ căn cước chỉ mất chưa đến 10 phút nhờ ứng dụng công nghệ mới.

Căn cước công dân gắn chip tích hợp 20 trường dữ liệu dân cư. Thủ tục cấp thẻ căn cước chỉ mất chưa đến 10 phút nhờ ứng dụng công nghệ mới.

Cap can cuoc cong dan anh 1