Thứ tư, 16/06/2021 16:08 | Điểm tin:

Nhân loại đã đổ bao nhiêu tiền vào Bitcoin?

Thứ sáu, 29/01/2021 09:02
Nếu quy đổi giá trị vốn hóa của Bitcoin ra tờ tiền 1 USD, nó sẽ bằng 91 tòa nhà Burj Khalifa xếp chồng lên nhau.

Nếu quy đổi giá trị vốn hóa của Bitcoin ra tờ tiền 1 USD, nó sẽ bằng 91 tòa nhà Burj Khalifa xếp chồng lên nhau.