Thứ Sáu, 05/03/2021, 18:26 (GMT+7) | Điểm tin:

Giải mã Apple luôn đóng sớm các cửa hàng trước mỗi đợt Covid-19 bùng phát

Thứ Năm, 06/08/2020, 11:21 (GMT+7)
Apple là một doanh nghiệp đi đầu trong việc đóng cửa các cửa hàng bán lẻ trước mỗi đợt Covid-19 bùng phát, đặc biệt là ở Mỹ. Tại sao Apple luôn đóng cửa các cửa hàng bán lẻ sớm hơn các doanh nghiệp khác?