Thứ năm, 17/06/2021 07:04 | Điểm tin:

Dịch Covid-19 hoành hành, robot trở thành đầu bếp chế biến, phục vụ món ăn

Thứ hai, 07/12/2020 11:11
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 khi thực phẩm cũng có thể trở thành nguồn lây nhiễm, robot đã được áp dụng để chế biến, phục vụ món ăn, thay cho mô hình dịch vụ truyền thống.