Công an nhân dân có không quá 7 Thượng tướng và 162 Thiếu tướng

Hoài Thu| 22/06/2023 15:11

Theo quy định của luật sửa đổi, lực lượng Công an nhân dân sẽ có không quá 7 Thượng tướng và số lượng Thiếu tướng không quá 162. Nội dung này vừa được Quốc hội thông qua.

Chiều 22/6, với đa số đại biểu Quốc hội bấm nút tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. Luật có hiệu lực thi hành từ 15/8.

Những chức danh có cấp hàm Thiếu tướng trong CAND

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân quy định sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác; trường hợp không còn đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định.

Chính phủ sẽ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn để xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn, còn Bộ trưởng Công an quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn xét thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ Đại tá trở xuống.

Công an nhân dân có không quá 7 Thượng tướng và 162 Thiếu tướng - 1

Các đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua dự án luật tại kỳ họp thứ 5 (Ảnh: Phạm Thắng).

Luật sửa đổi quy định số lượng Thượng tướng trong Công an nhân dân không quá 7 người, bao gồm Thứ trưởng Bộ Công an (số lượng không quá 6) và sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Số lượng Thiếu tướng Công an nhân dân không quá 162 người, theo quy định sửa đổi của Luật vừa được Quốc hội thông qua.

Những chức danh có cấp hàm Thiếu tướng gồm:

- Cục trưởng của đơn vị trực thuộc Bộ Công an và chức vụ, chức danh tương đương.

- Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông. Số lượng không quá 11.

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Số lượng không quá 3.

-Phó Cục trưởng, Phó Tư lệnh và tương đương của đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Số lượng,17 đơn vị mỗi đơn vị không quá 4, các đơn vị còn lại mỗi đơn vị không quá 3.

- Phó Cục trưởng và tương đương của đơn vị trực thuộc Bộ Công an quy định tại điểm này. Số lượng, 2 đơn vị mỗi đơn vị 1.

- Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TPHCM. Số lượng mỗi đơn vị không quá 3.

- Sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng hoặc tương đương.

Luật sửa đổi cũng nêu rõ Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật này; quy định cấp bậc hàm cấp tướng đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan ở đơn vị thành lập mới nhưng không vượt quá số lượng tối đa vị trí cấp tướng theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Sĩ quan CAND biệt phái làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh có hàm cao nhất Thượng tướng

Trong báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân được Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới trình bày trước đó, ông cho biết có ý kiến đề nghị quy định số lượng vị trí cấp tướng theo tỷ lệ phần trăm trên tổng quân số; quy định số lượng tướng trong thời bình cho phù hợp.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị không nên khống chế số lượng vị trí cấp tướng; một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định sĩ quan biệt phái được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tướng.

Công an nhân dân có không quá 7 Thượng tướng và 162 Thiếu tướng - 2

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới (Ảnh: Phạm Thắng).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng các ý kiến này là có cơ sở, tuy nhiên việc xác định số lượng vị trí cấp tướng đã được xem xét, đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng, đặt trong tổng thể tương quan với số lượng vị trí cấp tướng QĐND và đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Luật Công an nhân dân hiện hành đã quy định 199 vị trí có hàm cấp tướng và Luật sửa đổi lần này bổ sung 6 vị trí có hàm cao nhất là cấp tướng. Như vậy là đủ số lượng vị trí theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.

Với trường hợp sĩ quan CAND biệt phái được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cấp bậc hàm cao nhất.

Về bổ sung quy định cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng với người giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh, một số ý kiến đề nghị cân nhắc vì chức vụ này không thuộc tổ chức của Bộ Công an.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dẫn Luật hiện hành quy định cấp bậc hàm của các chức vụ, chức danh trong Công an nhân dân, bao gồm cả cấp bậc hàm của sĩ quan biệt phái. Theo đó, Luật đã quy định cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng với sĩ quan biệt phái.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh do một sĩ quan Công an biệt phái biệt phái, Thứ trưởng Bộ Công an đảm nhiệm.

Do đó, việc bổ sung quy định cấp bậc hàm Thượng tướng đối với sĩ quan biệt phái bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm UBQPAN là phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ về cấp bậc hàm của sĩ quan biệt phái.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Công an nhân dân có không quá 7 Thượng tướng và 162 Thiếu tướng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO