Thứ Tư, 03/03/2021, 00:23 (GMT+7) | Điểm tin:
Thương người đến sau

Thương người đến sau

Tôi luôn nghĩ, người đến sau” chịu quá nhiều thiệt thòi, đôi khi con riêng hư không dám la mắng vì ngại điều tiếng.
Đàn ông ly hôn đều… tệ?

Đàn ông ly hôn đều… tệ?

Chúng tôi yêu nhau bốn năm, ba mẹ tôi không cho cưới vì anh đã một đời vợ. Ba mẹ cho rằng, đàn ông tệ bạc mới không giữ nổi tổ ấm.