Chủ Nhật, 18/04/2021, 10:39 (GMT+7) | Điểm tin:
  • Con người biết dùng lửa từ khi nào?

    Lửa mở đường cho loài người tiến hóa thành người hiện đại ngày nay. Các nhà khoa học cho rằng nếu không biết dùng lửa, con người đã không thể có bộ não phát triển.