Mẹ ưa nịnh nên mẹ khổ

Mẹ ưa nịnh nên mẹ khổ

Vợ tôi lúc nào cũng than mệt vì phải phục dịch hai con gái. Thế nhưng chỉ cần chúng nịnh vài câu, là đâu lại vào đó.