Kỳ thú những cung đường bộ xuyên biển

Kỳ thú những cung đường bộ xuyên biển

Nhiều người Việt tới nay vẫn chưa biết đến những cung đường bộ lộng gió xuyên biển bên bờ Thái Bình Dương, nối đất liền với những hòn đảo xanh tươi, khi ẩn khi hiện theo đà lên xuống của thủy triều.