co phieu kbc

Đại gia Đặng Thành Tâm, Trần Đình Long có thêm nghìn tỷ
Cổ phiếu KBC liên tục tăng giá trong vòng 4 tháng qua. Khối tài sản của Chủ tịch Đặng Thành Tâm tăng thêm hơn 1.100 tỷ đồng.
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO