Cô đơn trong nhà

Cô đơn trong nhà

Khi tôi đi sớm về muộn, cô ấy ghen bóng ghen gió. Có khi vợ không nói gì với tôi cả tuần, mặc tôi cố gắng thế nào.
Vợ chỉ thích những gì… chồng ghét

Vợ chỉ thích những gì… chồng ghét

Bất hạnh thay, cái “đồng sàng dị mộng” khiến người ta phải thường trực sống chung với cảm giác cô đơn giữa những người thân, ngay dưới mái gia đình.