Chuyển Bộ Công an hồ sơ vi phạm của Nhà máy điện mặt trời tại Đắk Lắk

Trương Nguyễn| 26/12/2023 18:31

Thanh tra Chính phủ đã chuyển Bộ Công an hồ sơ vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai việc Đắk Lắk cho thuê 60ha xây dựng nhà máy điện Long Thành 1 chồng lên quy hoạch vùng tưới Hồ chứa nước Ia Mơr.

Thuê đất làm dự án điện mặt trời chồng lên đất quy hoạch vùng tưới

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Chuyển Bộ Công an hồ sơ vi phạm của Nhà máy điện mặt trời tại Đắk Lắk - 1

Một dự án điện mặt trời tại Đắk Lắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại tỉnh Đắk Lắk, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ một số sai phạm trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với một số dự án nhà máy điện mặt trời (NMĐMT).

Theo đó, Thanh tra Chính phủ nêu rõ, UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án NMĐMT Long Thành 1 tại xã la Lốp (huyện Ea Súp) có diện tích 60ha do Công ty TNHH Đầu tư Long Thành làm chủ đầu tư.

Trong đó diện tích đất thực hiện dự án chưa phù hợp với quy hoạch thủy lợi, được quy hoạch vùng tưới Hồ chứa nước la Mơr theo quy định Luật Đất đai.

Do đó, Thanh tra Chính phủ đã chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hồ sơ vụ việc vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai về việc cho Công ty TNHH Đầu tư Long Thanh thuê 60ha đất xây dựng NMĐMT chồng lên quy hoạch vùng tưới Hồ chứa nước Ia Mơr.

Nhiều sai phạm tại các dự án NMĐMT

Kết luận thanh tra nêu rõ việc UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư Cụm 5 dự án NMĐMT Xuân Thiện - Ea Súp 1, 2, 3, 4, 5 trong khi vị trí khu đất thực hiện các dự án chưa phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ea Súp và chưa phù hợp với Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã la Lốp (huyện Ea Súp).

Chuyển Bộ Công an hồ sơ vi phạm của Nhà máy điện mặt trời tại Đắk Lắk - 2

Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện - Ea Súp (Ảnh: Uy Nguyễn).

Chủ đầu tư NMĐMT Xuân Thiện - Ea Súp 4 chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường hạng mục đường dây 500kV theo quy định. Địa điểm thực hiện dự án thay đổi, nhưng chủ đầu tư không lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường là vi phạm quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trang trại điện mặt trời BMT khi vị trí khu đất thực hiện Dự án chưa phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) của tỉnh Đắk Lắk được Chính phủ xét duyệt.

Đối với dự án NMĐMT Xuân Thiện - Ea Súp 4 có công suất đạt là 150MW được UBND tỉnh cho thuê tổng diện tích 238,2ha đất (vượt tối đa 13,2ha) vi phạm quy định tại Thông tư số 18 năm 2020 của Bộ Công Thương.

Các dự án NMDMT (Sêrêpốk 1, Quang Minh, Jang Pông), UBND tỉnh Đắk Lắk chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất xây dựng công trình năng lượng và cho các chủ đầu tư thuê 152,5ha đất tại xã Ea Wer và xã Ea Huar (huyện Buôn Đôn) trong khi vị trí các khu đất đang thuộc Quy hoạch rừng sản xuất là vi phạm quy định Luật Đất đai.

Chuyển Bộ Công an hồ sơ vi phạm của Nhà máy điện mặt trời tại Đắk Lắk - 3

Nhiều dự án nhà máy điện mặt trời tại Đắk Lắk có vi phạm (Ảnh: Uy Nguyễn).

Thanh tra Chính phủ chỉ ra việc Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk ký hợp đồng cho Công ty cổ phần năng lượng tái tạo BMT thuê 34,8ha đất gắn với kết cấu hạ tầng Hồ thủy lợi Krông Búk Hạ để thực hiện Dự án là không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và mục đích sử dụng đất Hồ thủy lợi Krông Búk Hạ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, vi phạm quy định Luật Đất đai.

Các dự án: NMĐMT Xuân Thiện - Ea Súp 1, 2, 3, 4, 5; NMĐMT Long Thành 1, NMDMT Sêrêpốk 1, NMĐTM Quang Minh, NMDMT Jang Pông vận hành thương mại trước khi được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư và ra thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình hoàn thành là vi phạm quy định tại Nghị định số 8 năm 2018 của Chính phủ.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, khuyết điểm, vi phạm, chấn chỉnh quản lý khắc phục những tồn tại nêu tại Kết luận thanh tra.

UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk nộp ngân sách nhà nước toàn bộ tiền thu từ việc cho thuê quyền khai thác 34,82ha đất trong phạm vi vùng phụ cận công trình Hồ thủy lợi Krông Búk Hạ không đúng quy định.

Xem xét, xử lý việc Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk ký hợp đồng cho thuê trái quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đắk Lắk cùng các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh xem xét, xử lý việc thu hồi diện tích đất cho thuê vượt định mức quy định, tăng sai 13,2 ha đối với dự án NMĐMT Xuân Thiện - Ea Súp 4.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chuyển Bộ Công an hồ sơ vi phạm của Nhà máy điện mặt trời tại Đắk Lắk
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO