Chưa đủ tuổi hưu, lao động nam được hưởng bao nhiêu % lương hưu?

Minh Hương| 29/06/2022 18:00

Ông Vũ Hưng hỏi: Tôi sinh năm 1967, là nam, tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 31 năm. Nếu tôi về nghỉ hưu cuối năm 2022 thì được hưởng bao nhiêu % lương hưu?

Về vấn đề này, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: Khoản 2,3,4 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tuổi nghỉ hưu như sau:

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ...

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại Khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điểm a Khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức lương hưu hằng tháng như sau:

2. Từ ngày 1.1.2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại Điểm a và Điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, năm nay ông 55 tuổi chưa đủ tuổi nghỉ hưu. Trường hợp ông về hưu trước tuổi, mức hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với năm 2022 là 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, bạn được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%. Điều kiện về hưu trước tuổi được xác định theo quy định đã trích dẫn ở trên.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chưa đủ tuổi hưu, lao động nam được hưởng bao nhiêu % lương hưu?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO